barrau

Dylan Glyn

Gwneuthurwr a cherfluniau dylunwyr dodrefn cyfoes, gan ddefnyddio adnoddau pren lleol.

Amdanom ni

Mae fy nyluniadau'n cael eu llywio gan strwythur ac adeiladu pren. Mae symud yn thema gyson sy'n cael ei dangos drwy ffurfiau cyrchu neu allu'r darnau i gael eu symud yn gorfforol & eu haddasu i'ch osgo. Gwnaed i'w ddefnyddio, yn weledol ddiddorol ac i bara am gyfnod bywyd, tra'n cael yr effaith leiaf ar ein hamgylchedd.

Sut i brynu gennym ni

Fydd yn gwerthu drwy siop Tymhorau Dyfi ym Machynlleth ym mis Mai.

Oriau agor

Mae modd cysylltu ag e-bost neu trwy ffôn symudol, o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am – 5pm

A restrir yn

Cysylltu â ni

Instagram

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Llain y Coppice

Gwaith coedlannau a chrefft coed gwyrdd.

Solace mewn Coed

Rwy'n gwneud gwrthrychau pren unigryw ar gyfer mwynhad bob dydd!

Cwmni Nod Glas

Rydym yn goetir cymunedol bach, siop gymunedol a fflatiau yn ogystal â chartref i brosiect adnewyddu llwybrau cyhoeddus a ariennir gan yr UE.