barrau

Cottage Coppicing

Anrhegion pren ar gyfer y cartref a'r ardd. Wedi'i wneud â llaw gyda gofal o bren o ffynonellau lleol.

Amdanom ni

Rwy'n gwneud pob eitem law ar gael ar fy ngweithdy yng Nghasnewydd, De Cymru, o ddylunio i ddod o hyd i ddeunyddiau crai i orffen pob eitem a phacio a chludo. 

Os caf fy ngwneud o Hazel, rwyf hyd yn oed yn ei docio yng Nghoedwig Ladyhill yr wyf yn ei reoli'n lleol.

  • Anrhegion ac addurniadau Nadolig
  • Rhoddion athrawon
  • Drysau tylwyth teg
  • Anrhegion garddio
  • Sleisys pren a pyrograffi yn wag

Sut i brynu gennym ni

  • Ar-lein trwy ein gwefan ein hunain
  • Trwy'r cyfryngau cymdeithasol
Golwg ar Gân

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 4pm

Cysylltu â ni

facebook

Dewch o hyd i ni

Coed Ladyhill, Casnewydd

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Knight-Fox Gwyllt am ddysgu

Cyrsiau mewn ethnobotaneg, bushcraft, gwaith coed gwyrdd ac adnabod bywyd gwyllt ar gyfer pob oedran.

PyroArt

Eitemau pren wedi'u personoli â llaw gan ddefnyddio Pyrograffeg.

M a Helleur Cabinet Gwneuthurwyr

Gwneud cabinet a achubiaeth pren.